Trips en bladschimmels

De afgelopen weken sloeg het weer om van een droge en warme periode naar een periode met wisselende neerslag en vochtig/broeierig weer. Voor trips en bladschimmels zijn die vochtige omstandigheden gunstig om zich te ontwikkelen.

trips

De hoge temperaturen zorgden voor een verhoogde tripspopulatie en activiteit van de beestjes. Zodra de eerste trips gesignaleerd worden is alertheid geboden. Kijk dus regelmatig in de schacht van de plant om een indicatie te krijgen van de omvang van de trips populatie op uw perceel. De eerste bestrijdingen die telers uitvoerden, vonden al vroeg plaats.

Voor bladschimmels zijn de huidige vochtige omstandigheden gunstig om zich te ontwikkelen. In een gesloten uiengewas verandert het klimaat en worden sporen sneller gevormd. Schimmels zoals valse meeldauw (foto 1), stempfylium (2), papiervlekkenziekte en bladvlekkenziekte (foto 3) zijn al waargenomen door onze accountmanagers Een accuraat en preventief spuitschema om deze schimmels te voorkomen en/of te bestrijden is dan ook noodzakelijk om opbrengstvermindering te voorkomen. Het dagelijks monitoren van het uiengewas is hierbij belangrijk. Raadpleeg voor spuitadvies uw teeltadviseur.