Is het uienzaad al gezaaid?

Op dit moment zijn de telers in het hele land volop bezig met het zaaien van uien. Naar schatting is er landelijk nu al zo’n 70% gezaaid.

Zaaien 27 maart

In de voortgang van de zaaiwerkzaamheden zijn onderling grote verschillen te zien tussen de verschillende regio’s. Zo is in Friesland, Groningen en het oostelijk zandgebied in de week na Pasen wel zo’n 95% gezaaid. In zuidelijk Flevoland is dat maximaal 25% en de provincie Zeeland loopt ook nog wat achter. Door een hele natte periode in februari en begin maart hebben we landelijk namelijk te maken gekregen met een droge periode en heel scherp drogend weer. Dit is vooral merkbaar op de zwaardere gronden, waar het lastig is om het zaad goed in de aarde te krijgen.

Daarom nog een paar tips voor het zaaien:

  • Zorg dat u aansluiting hebt met een vochtige ondergrond. De zaaidiepte is momenteel van minder belang. Omdat de bodemtemperatuur nu snel oploopt wordt het kiemproces bevorderd.
  • Zorg voor een goed zaaibed en leg het land, indien nodig, in meerdere werkgangen klaar.
  • Beregen als het mogelijk is 10-15 mm om voldoende vocht in uw zaaibed te krijgen of te behouden.
  • Zijn de zaaiomstandigheden niet optimaal? Zaai dan 5% dikker om een goed plantaantal per m2 te krijgen.

Als u al hebt gezaaid en concludeert dat het zaad deels wel en deels niet in het vocht ligt, overweeg dan een beregening om een goede en egale opkomst te garanderen. Dit geldt ook voor geprimed zaad. Houd met beregenen wel rekening met het EC gehalte van het water en het risico op korstvorming.

Percelen gezaaid met geprimed zaad die de aansluiting hebben met de vochtige bodem hebben momenteel een zeer snelle beginontwikkeling. Op de foto’s ziet u de verschillen tussen Hybelle geprimed en ongeprimed op één perceel.