07-04-2014

Zaaien voor 95% klaar

Op enkele percelen na zijn alle uien de afgelopen weken gezaaid. In het zuidwesten viel het niet altijd mee om gelijk een mooi zaaibed te krijgen. Soms waren er meerdere werkgangen nodig om het zaaibed goed te krijgen.

Over het algemeen ging het zaaien in de Benelux onder prima weersomstandigheden. Door de hoge bodemtemperatuur en het aanwezige vocht kiemen de uien dit voorjaar erg snel. In Drenthe is drie weken geleden al gezaaid en de eerste uien komen boven. De zwarte grond in Drenthe warmt nog sneller op en er is voldoende vocht. Ideale omstandigheden, maar ook voor het onkruid. Veel telers hebben een glasplaat in het veld staan om de onkruiden eerder te kunnen herkennen.

Geprimed en ongeprimed zaad
Ook zijn er mooie verschillen te zien in opkomst bij geprimed en ongeprimed uienzaad zoals de foto's hieronder laten zien. Geprimed zaad is een week sneller en geeft een mooie gelijkmatige opkomst. Op een perceel met geprimede Hypark bij Wim de Witte uit Steenbergen staan sommige plantjes al in het vlagblad. Wim de Witte is erg enthousiast over de mooie gelijkmatige opkomst. Zie ook zijn twitterberichten over ongeprimed zaad en geprimed zaad. Het perceel met Hypark is ingezaaid op 13 maart. De foto’s zijn afgelopen vrijdag 4 april gemaakt.

 Terug